Telefon: René 0766-450681​​

Telefon: Magnus0766-450680

Telefon: 046-709084​

​Information

Skandinavisk Betong och Golvteknik AB

Box 44

246 21 Löddeköpinge

Telefon: 0766-450681

eller 0766-450680

Tel: 046-709084

Mail: ​rene.kure.sbg@telia.com​

Miljö & Kvalitet​

​Kvalitets- & Miljöplan

Entreprenaderna utförs alltid enligt leverantörers konstruktionsanvisningar som bygger på den forskning och erfarenheter som branschen tillgodogjort sig under åratal av praktisk erfarenhet tillsammans med ledande beställare och byggbolag nationellt som internationellt.


Personal inom Skandinavisk Betong och Golvteknik skall alltid vara välutbildade, entusiastiska och motiverade att ständigt göra toppresultat till våra samarbetspartners.


Givetvis tillhandahåller vi de dokument som erfordras enligt de regler som är fastställda för en entreprenör inom vårt verksamhetsområde.


Samtliga produkter har valts utifrån miljövänliga aspekter och våra leverantörer skall ha en ständigt pågående process för att utveckla sin miljöpåverkan till ett minimum.

Transporter

​Produkterna transporteras till största delen med lastbil. Transporter utföres av väletablerade bolag som har miljöledningssystem (ISO14001).

Miljöskydd

Samarbetspartners skall iakta alla tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter avseende miljöskydd.
Samarbetspartnern bör särskilt övervaka utsläpp och avfall som kan förorena omgivningen.

Genom information om nya och förbättrade produkter och arbetsmetoder skall vi sträva efter att ständigt förbättra oss inom såväl kvalitets- som miljöområdet.